Teknisk service med omtanke och kunskap!

Våra värderingar är viktiga för oss, de genomsyrar våra tjänster, vår leverans, hur vi agerar som företag på marknaden och som medmänniskor på vår arbetsplats.

Vår vision är att hot'n cold Kylteknik Ab  alltid ska vara den självklara samarbetspartnern vid valet av fastighetsrelaterade tjänster. Där vi genom ansvar, engagemang, kvalitet och öppenhet skapar effektiva tjänster med ett högre värde för både våra kunder och medarbetare, med omtanke och kunskap i fokus.

Omtanke

Omtanke yttrar sig i allt från varje medarbetarens ansvar för sina arbetsuppgifter och för kundens bästa, till vårt samhällsengagemang. Att visa omtanke om såväl kollegor som kunder, hyresgäster, leverantörer och omvärlden i stort är en av grundpelarna i hot'n cold Kylteknik Ab  och något vi strävar efter att leva upp till varje dag.

Kunskap

Genom kunskap ska varje medarbetare kunna erbjuda kunden de bästa alternativen vad gäller kvalité, ekonomi och miljö. Kunskap innebär också att vara påläst, förberedd, kompetent och lösningsorienterad. Varje medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll utifrån sina förutsättningar och önskemål. Våra kunder ska alltid ha tillgång till den bästa kompetensen och få den bästa servicen för till sina hyresgäster och fastigheter.